[:ca]

Ja tenim aquí el III Concurs de Relats Breus d’ActivaMent. Aquest any hem volgut abordar un tema important que ens afecta a totes, l’habitatge. Però l’hem volgut abordar des d’un lloc molt concret, des del que ens afecta al nostre col·lectiu, i us convidem a idear noves maneres de repensar com vivim, sota la temàtica:

Salut Mental: Llars i utopies. Noves maneres de repensar com vivim.

L’alt preu dels habitatges, la gentrificació de les ciutats i els desnonaments són un fet, per això us convidem a somiar futurs possibles: ciutats o habitatges imaginats, formes de vida comunitàries, projectes sostenibles, com casetes construïdes als arbres o, per què no?, habitacions que es munten i desmunten al nostre gust, construïdes, per exemple, amb peces de Lego. Tot el que us pugueu imaginar hi té cabuda.

Al llarg de la història, intel·lectuals, arquitectes, polítics i comunitats han posat l’accent en idees utòpiques i reformistes amb la intenció d’incidir en la vida diària de les persones. Alguns projectes no es van dur a terme, d’altres, amb major o menor fortuna, si ho han fet, i alguns estan en període de proves.

Somiadors, aquí van alguns exemples:

L’estil racional: Antonio Averlino Filarete, florentí establert a Llombardia, en el seu tractat d’arquitectura de mitjans del segle XV, va projectar una ciutat ideal que anomena Sforzinda en homenatge al seu mecenes Francesco Sforza. El projecte estava basat en una geometria ideal, basat en idees del classicisme on impera l’ordre i la simetria. Aquest projecte no es va portar mai a terme però va inspirar la ciutat fortificada més perfecte del món, Palmanova.
L’habitatge col·lectiu: a la primera meitat del segle XX l’Estat i els arquitectes soviètics Moisei Ginzburg e Ignaty Milinis es van aventurar amb l’habitatge col·lectiu, en l’Edifici Narkomfin. L’edifici tenia espais comunitaris compartits, com la cuina o la bugaderia, però també disposaven de guarderies, biblioteques o gimnasos. Le Corbusier, dues dècades més tard, va fer un plantejament similar però més funcional a l’Unité d’Habitation, però incorpora algunes botigues, com forns de pa o oficina de correus.
Cohousing o covivenda: a la dècada dels 80’ del segle XX, països com Dinamarca o Holanda busquen una alternativa a les residències de gent gran amb habitatges col·laboratius i autogestionats, on les comunitats de gent gran comparteixen espais comuns mantenint la independència a les seves cases. Els espais comuns inclouen en moltes ocasions un espai de cures. Les responsabilitats i decisions sobre la gestió són compartides per la comunitat. D’aquí també neix l’ecohousing, similar però en un entorn rural.

Inspira’t i desplega la teva creativitat!

El jurat estarà format per:

* Alfonso Gálvez, escriptor
* Júlia Badal, poeta i gestora cultural
* José Manuel Vara, escriptor i poeta
* Daniel Ruiz-Trillo, escriptor
* Cristina Martín (Princesa Inca), poeta

Descarrega’t les bases del concurs aquí:;III Concurs de Relats Breus

Per qualsevol dubte, pots escriure’ns a art@activament.org

[:es]

Ya tenemos aquí el III Concurso de Relatos Breves de ActivaMent. Este año hemos querido abordar un tema importante que nos afecta a todas, la vivienda. Pero hemos querido abordarlo desde un lugar muy concreto, desde el que afecta a nuestro colectivo, y os invitamos a idear nuevas maneras de repensar cómo vivimos, bajo la temática:

Salud Mental: Hogares y utopías. Nuevas maneras de repensar cómo vivimos.

El alto precio de las viviendas, la gentrificación de las ciudades y los desahucios son un hecho, por eso os invitamos a soñar futuros posibles: ciudades o viviendas imaginados, formas de vida comunitarias, proyectos sostenibles como casetas construidas en los árboles o, ¿por qué no?, habitaciones que se montan y desmontan a nuestro gusto, construidas, por ejemplo, con piezas de Lego. Todo lo que os podáis imaginar tiene cabida.

A lo largo de la historia, intelectuales, arquitectos, políticos y comunidades han hecho hincapié en ideas utópicas y reformistas con la intención de incidir en la vida diaria de las personas. Algunos proyectos no se llevaron a cabo, otros, con mayor o menor fortuna, sí lo han hecho, y algunos están en periodo de pruebas.

Soñadores, aquí van algunos ejemplos:

El estilo racional: Antonio Averlino Filarete, florentino establecido en Lombardía, en su tratado de arquitectura de mediados del siglo XV, proyectó una ciudad ideal que llama Sforzinda en homenaje a su mecenas Francesco Sforza. El proyecto estaba basado en una geometría ideal, basado en ideas del clasicismo donde impera el orden y la simetría. Este proyecto no se llevó nunca a cabo, pero inspiró la ciudad fortificada más perfecta del mundo, Palmanova.
La vivienda colectiva: en la primera mitad del siglo XX el Estado y los arquitectos soviéticos Moisei Ginzburg y Ignaty Milin se aventuraron con la vivienda colectiva, en el Edificio Narkomfin. El edificio tenía espacios comunitarios compartidos como la cocina o la lavandería, pero también disponían de guarderías, bibliotecas o gimnasios. Le Corbusier, dos décadas más tarde, hizo un planteamiento similar pero más funcional en el Unité d’Habitation, pero incorpora algunas tiendas como panaderías u oficina de correos.
Cohousing o covivenda: en la década de los 80′ del siglo XX países como Dinamarca u Holanda buscan una alternativa a las residencias de ancianos con viviendas colaborativas y autogestionadas, donde las comunidades de ancianos comparten espacios comunes manteniendo la independencia a sus casas. Los espacios comunes incluyen en muchas ocasiones un espacio de cuidados. Las responsabilidades y decisiones sobre la gestión son compartidas por la comunidad. De ahí también nace la ecohousing, similar, pero en un entorno rural.

¡Inspírate y despliega tu creatividad!

El jurado estará formado por:

* Alfonso Gálvez, escritor
* Júlia Badal, poeta y gestora cultural
* José Manuel Vara, escritor y poeta
* Daniel Ruiz-Trillo, escritor
* Cristina Martín (Princesa Inca), poeta

Descárgate las bases del concurso aquí: III Concurso de Relatos Breves

Para cualquier duda puedes escribir a art@activament.org

[:]