Informe Previ per l'Elaboració d'un Manual de Recuperació